TERAPI

på Naturcenter for Væredygtighed

Terapeutisk tilgang

Som autoriseret psykolog og klinisk terapeut siden 2007, modtager jeg en bred vifte af klienter i min private praksis. Både problematikker fra privatlivet og arbejdsrelaterede temaer kan være del af samtaleforløbene.  

Jeg er uddannet traume terapeut efter EMDR metoden, hvilket anvendes til klienter, der har oplevet chok/traumatiske oplevelser, visse fobier, angst eller dysfunktionelle erindringer.  

Over årene har jeg bygget et eksistentialistisk og spirituelt perspektiv ind i min terapeutiske tilgang, og jeg bruger også naturen omkring skovfogedgården i den terapeutiske ramme.

 ​

Bevidsthed omkring kroppen og dens signaler er et centralt element i min tilgang, og klienter vil som en del af terapiforløbet modtage rådgivning og relevante øvelser, som de kan fortsætte med derhjemme. Åndedrætsøvelser og meditationsteknikker introduceres både i almindelige samtaler og i naturen. 

METODER:

 • Individuel terapi og rådgivning
 • Parterapi
 • Debriefing
 • EMDR chok/traumebehandling
 • Eksistentialistisk vejledning - om livets store spørgsmål
 • Meditation & kropspsykoterapi
 • Naturterapi
 • Erhvervspsykologisk rådgivning
 • Coaching

KOMPETENCEOMRÅDER:

 • Akutte kriser
 • Livskriser

 • ​Traumer (akutte / langvarige)

 • Spiritualitet

 • Stress / Udbrændthed
 • Angst
 • Depression
 • Selvværds- / identitetsspørgsmål
 • Unge
 • Seksualitet og samliv

HENVISNING FRA EGEN LÆGE

Jeg har overenskomst med Region Midtjylland om at tage klienter med henvisning fra egen læge. Du kan tjekke min aktuelle ventetid på sundhed.dk. Henvisningen er på 12 samtaler af 45 minutters varighed. Der er en egenbetaling, som afregnes ved hver samtale, og du skal medbringe dit sygesikringskort hver gang. Vi aftaler i fællesskab ved første samtale, hvordan et godt forløb for dig skal være, og justerer dette undervejs, så det passer til din proces og livet i øvrigt. 

​​​​

Der kan efter henvisning fra egen læge ydes tilskud til psykologhjælp til:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Det offentlige tilskud udgør 60 % af psykologens honorar. 

Pr. 1/10-2022 udgør egenbetaling for 1. samtale 444kr og for efterfølgende samtaler 370kr. 

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis psykologbehandling, hvis du henvises med angst eller depression. Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 25 år.

​​

VILKÅR & BETALING

Du kan melde afbud på sms eller mail indtil kl. 16:00 dagen før din aftale uden at det koster noget. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar. Dette gælder også for de gratis forløb for unge mellem 18 og 24. Det vil sige, at det koster 370kr (444kr ved første samtale) at udeblive eller melde for sent afbud, også til en ellers vederlagsfri aftale.

​​

Betaling modtages via mobilepay, kontant eller bankoverførsel inden samtalen (fordi det er rart for dig bare at kunne gå bagefter). ​ 

PRIVATE KLIENTER

Individuel samtale: 1.250kr / time

Akutsamtale: 1.600kr / time

Parterapi: 1.800 / halvanden time​

SUNDHEDSFORSIKRING OG FORSIKRINGSSELSKABER

Hvis du får dækket dine samtaler af et forsikringsselskab eller sundhedsforsikring, skal du inden første samtale maile mig noget på skrift om dette.​

kontakt

​Mobil: ​+45 60 4949 80

E-mail: kontakt@aletha.dk

​Audacious Pro Illuminating Midshipman

​CVR: 31514177