​​ALETHA BERTELSEN​​

Psykolog & Ledelsesrådgiver

Tarnip Pissussiinik Ilisimatooq ​

Psykolog

​I min psykologpraksis gør jeg op med nutidens iver efter at patologisere alt, hvad hvad der falder udenfor normen. I stedet leder jeg efter talentet i det skæve og unikke. Jeg arbejder inden for rammerne af traditionel klinisk psykologi med fokus på metakognitiv, eksistentiel og spirituel psykoterapi. Jeg støtter og skubber med kærlig omsorg, men konfronterer og kalder på ansvar, hvis jeg ser en offertendens. Jeg laver brobygning og søger tværfaglighed, hvor det er muligt. Læs mere her.

LEDELSESRÅDGIVER

Jeg deltager på ledermøder i forløb med modige lederteams, som ønsker at finde ressourcerne frem i sig selv og hinanden. Jeg siger, hvad jeg ser, og hvad jeg ser, der mangler. Mellem ledermøderne har jeg carte blanche til at kontakte de enkelte ledere med input til, hvordan de kan arbejde med sig selv for at accelerere deres vækst. Rådgivningen tager udgangspunkt i lederteamets konkrete operationelle opgaver og strategiske overvejelser, og er derfor direkte oversætteligt til adfærdsændringer. 

Tarnip pissussiinik ilisimatooq​

​Jeg læser BA i Grønlandsk og Arktiske Studier på Københavns Universitet for at få en større indsigt i de forhold, der gør sig gældende for psykisk trivsel i Grønland og for - en skønne dag - at kunne føre terapeutiske samtaler på grønlandsk. Jeg fokuserer på at undersøge, hvordan inuit åndetro ser ud i dag, både i socialpsykologiske og kulturelle praksisser samt i forbindelse med moderne psykologiske terapimetoder.  

kontakt

​Mobil: ​+45 60 4949 80

E-mail: kontakt@aletha.dk

​Audacious Pro Illuminating Midshipman

​CVR: 31514177