​​ALETHA BERTELSEN​​

Psykolog & Ledelsesrådgiver

Tarnip Pissussiinik Ilisimatooq ​

Psykolog

​I min psykologpraksis gør jeg op med nutidens iver efter at patologisere alt, hvad hvad der falder udenfor normen. I stedet leder jeg efter talentet i det skæve og unikke. Jeg arbejder inden for rammerne af traditionel klinisk psykologi med fokus på metakognitiv, eksistentiel og spirituel psykoterapi. Jeg støtter og skubber med kærlig omsorg, men konfronterer og kalder på ansvar, hvis jeg ser en offertendens. Jeg laver brobygning og søger tværfaglighed, hvor det er muligt.

LEDELSESRÅDGIVER

Jeg tager udgangspunkt i Ayn Rands filosofi Objektivisme, hvor individets frihed og ansvar er grundlæggende for alt godt. Jeg fjerner moralsk forfald på individplanet, i lederteams og i virksomheder ved at sige det, jeg ser - samt det jeg ser, der mangler. Jeg gør opmærksom på manipulationer, offeradfærd og manglende ansvarstagen. Og ja, jeg rusker op, men jeg gør det kærligt, humoristisk og respektfuldt.

Tarnip pissussiinik ilisimatooq​ - EKSPERT I SJÆLENS ADFÆRD

​Jeg læser BA i Grønlandsk og Arktiske Studier på Københavns Universitet for at få en større indsigt i de forhold, der gør sig gældende for psykisk trivsel i Grønland og for - en skønne dag - at kunne føre terapeutiske samtaler på grønlandsk. Jeg fokuserer på at undersøge, hvordan inuit åndetro ser ud i dag, både i socialpsykologiske og kulturelle praksisser samt i forbindelse med moderne psykologiske terapimetoder. Pt. læser jeg tilvalgsfag i Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.  

kontakt

E-mail: kontakt@aletha.dk

​Audacious Pro Illuminating Midshipman

​CVR: 31514177